นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

รางวัลเวลาคืออะไรในการตั้งนิคม?

เมื่อคุณเริ่มก่อตั้งนิคมใหม่, กล่องที่มีตัวจับเวลาจะแสดงทางด้านมุมบนซ้ายของหน้าจอ ()
หากคุณสามารถตั้งนิคมได้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด คุณจะได้รับรางวัลพิเศษจากการตั้งนิคม!

เลือกภาษา