สนามรบของกิลด์

สนามรบของกิลด์

กลับไป

ทำไมกิลด์ที่ไม่ได้เล่นอย่างสม่ำเสมอถึงได้รับรางวัลด้วย?

พวกเขาจะไม่ได้รับรางวัล! กิลด์ที่ไม่ได้เล่นอย่างสม่ำเสมอจะไม่ได้รับรางวัลอะไรเลย พวกเขาจะต้องมีการเล่นให้ครบจำนวนครั้งตามที่กำหนดจึงจะได้รับรางวัล
เลือกภาษา