สนามรบของกิลด์

สนามรบของกิลด์

กลับไป

กิลด์ของฉันได้ที่ 1 ในสนามต่อสู้ แต่ไม่ได้ขยับขึ้นไปในลีกที่สูงขึ้น! เป็นเพราะอะไร?

การเลื่อนขั้นในลีกนั้นจะวัดจากค่า MMR ของกิลด์ อาจเป็นไปได้ว่าค่า MMR ที่กำหนดในการเลื่อนขั้นนั้นสูงกว่าค่า MMR ปัจจุบันที่กิลด์ของคุณได้รับจากสนามต่อสู้