สนามรบของกิลด์

สนามรบของกิลด์

กลับไป

จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีการยุบกิลด์?

หากิลด์ถูกยุบ จะเสียเขตทั้งหมดและเขตเหล่านั้นจะสามารถถูกยึดครองได้ แต่สิ่งปลูกสร้างในเขตจะยังคงอยู่
เลือกภาษา