นิคมวัฒนธรรม

นิคมวัฒนธรรม

กลับไป

อียิปต์โบราณ: จะเข้าไปที่ค่ายปิดล้อมได้อย่างไร?

ค่ายปิดล้อมเป็นระบบใหม่ในนิคมทางวัฒนธรรม - อียิปต์โบราณ การปลดล็อคค่ายปิดล้อมนั้นทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ทำเควส 3 เควสแรกในนิคมอียิปต์โบราณให้เสร็จ จากนั้นคุณจะสามารถเข้าไปที่ค่ายปิดล้อมได้โดยการคลิกที่ปิรามิดที่อยู่รอบนอกเมืองของคุณ

ค่ายปิดล้อมจะให้คุณสามารถต่อสู้ได้ 3 ครั้ง ทุก 24 ชั่วโมง โดยจะมี 3 แบบได้แก่ ง่าย, ปานกลาง และยาก คุณจะได้รับของปล้นสะดมจากการต่อสู้แต่ละครั้ง ซึ่งคุณสามารถใช้ในการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม
เลือกภาษา