3. Eventy

3. Eventy

Zpět

Je možnoé kombinovat eventové speciální bonusy?

Hrdina Démokritos nerozšiřuje průběh exkluzivních odměn v události (např. Pandořina moudrost, Pandořino vodítko, Pandořino požehnání, Pandořina pomsta).