2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Κατασκόπευσα έναν παίκτη και έχει το τείχος στο επίπεδο 26. Πως γίνεται αυτό;

Ενώ το τείχος της πόλης μπορεί να αναβαθμιστεί μέχρι το επίπεδο 25, υπάρχει ένα ξόρκι που ονομάζεται "Τρωική Άμυνα", το ποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αυξήσει προσωρινά το επίπεδο του τείχους πόλης κατά +1.

Αυτό το ξόρκι μπορεί συχνά να αποκτηθεί κατά τη διάρκεια ειδικών εκδηλώσεων ή ως ανταμοιβή στις Αποστολές Νησιού.