2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Θέλω να βάλω μία επίδραση στις μονάδες μου, αλλά λέει ότι το έχω κάνει ήδη, όμως δεν το έχω κάνει.

Υπάρχουν ξόρκια που επιδρούν απευθείας (π.χ. καταιγίδα) και αυτά που έχουν επίδραση μόνο όταν συμβεί η μάχη (π.χ. Επιθυμία).

Αν έχει τοποθετηθεί ένα ξόρκι στις μονάδες από εσάς ή τον αντίπαλό σας, που επιδρά μόνο κατά την άφιξη (Επιθυμία, Ηρωική Δύναμη, Σημάδι της Κυνηγού κλπ.), τότε δε μπορείτε να βάλετε άλλη επίδραση στις μονάδες εκτός αν χρησιμοποιήσετε πρώτα τον Εξαγνισμό. Ωστόσο, τα στιγμιαία ξόρκια (Σοφία, Καταιγίδα, Οργή) δεν αποκλείουν τις επιδράσεις. Μπορούν να εξαπολυθούν όσο δεν υπάρχει καθυστέρηση της επίδρασης στις μονάδες. Δεν έχει σημασία ποιος εξαπολύει τα ξόρκια.