6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

Πίσω

Ο κόσμος τελειώνει μόλις κατασκευαστεί και το 4ο Θαύμα;

Κόσμοι Θαυμάτων (Νέο Σύστημα):Μόλις μια συμμαχία κερδίσει την τελική φάση (συμπλήρωση 4/7 θαύματα), η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του κόσμου ξεκινάει. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κόσμου αυτό είναι 15-60 ημέρες, είτε για να πολεμήσετε για τα ολοκληρωμένα θαύματα είτε για τα υπόλοιπα 3. Μόλις τελειώσει η αντίστροφη μέτρηση ο κόσμος μπαίνει σε περίοδο ειρήνης που διαρκεί 14 ημέρες. Μόλις τελειώσει η ειρήνη, ο κόσμος κλείνει.


Κόσμοι Θαυμάτων (Παλαιό Σύστημα) : Στους κόσμους με το παλιό σύστημα, το κλείσιμο του κόσμου εξαρτάται επίσης από τον αριθμό των ενεργών παιχτών. Μόλις μια συμμαχία κερδίσει την τελική φάση (συμπλήρωση 4/7 θαύματα) ο αριθμός των ενεργών παιχτών ελέγχεται καθημερινά. Αν αυτός ο αριθμός πέσει στους 300 ή παρακάτω η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά. Μετά από 28 ημέρες ο κόσμος κλείνει. Δεν υπάρχει περίοδος ειρήνης σε αυτή την περίπτωση.