6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

6. Τελικό Στάδιο Παιχνιδιού

Πίσω

Είναι εφικτό να καταστρέψουμε τα δικά μας Θαύματα του Κόσμου ως συμμαχία;

Όχι, δεν είναι εφικτό να καταστρέψετε τα δικά σας Θαύματα του Κόσμου.