2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Γιατί αλλάζει τόσο συχνά ο αριθμός των ελάχιστων απαιτούμενων μονάδων;

Το ποσό των μονάδων που μπορείτε να στείλετε από μια πόλη ως επίθεση, εξαρτάται από τις μονάδες που έχουν στρατολογηθεί σε αυτήν. Όσο περισσότερες μονάδες έχετε, τόσο αυξάνεται ο ελάχιστος αριθμός μονάδων που μπορείτε να στείλετε. Αντίστοιχα, όσο λιγότερες μονάδες έχετε, τόσο λιγότερες μπορείτε να στείλετε σε μία παρτίδα.