2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Πως λειτουργούν οι καταπέλτες;

Κάθε καταπέλτης έχει 10% πιθανότητα να κατεδαφίσει ένα επίπεδο από το τείχος (και τα κτήρια, με την απαραίτητη έρευνα). Ωστόσο, αν σταλούν περισσότεροι καταπέλτες, το παιχνίδι υπολογίζει τις πιθανότητες με έναν ειδικό τρόπο.

10 καταπέλτες θα έχουν 100% πιθανότητα να ρίξουν ένα επίπεδο. 12 καταπέλτες έχουν 100% πιθανότητα να ρίξουν ένα επίπεδο και 20% να κατεδαφίσουν και δεύτερο. Αν στείλετε 12 καταπέλτες, θα ρίξουν τουλάχιστον 1 και μερικές φορές 2 επίπεδα, ανάλογα την τύχη. 

H έρευνα Καταιγισμός από Πέτρες κάνει εφικτή και την κατεδάφιση κτηρίων από καταπέλτες, όχι μόνο το τείχος. Ωστόσο, η επίδραση είναι περιορισμένη, αφού κανένα κτήριο δε μπορεί να πέσει κάτω από το επίπεδο 1 και έτσι δε μπορεί να καταστραφεί εντελώς.

Ο καταιγισμός από πέτρες, είναι σε ισχύ μόνο αν επιβιώσουν οι καταπέλτες, ενώ αυτοί που ρίχνουν το τείχος το επηρεάζουν ακόμα και αν χαθούν.