2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Όλες οι σημαντικές επιθέσεις μου είχαν αρνητική τύχη, γιατί συνέβη αυτό;

Η τύχη τείνει να είναι περίπου 0. Μερικές φορές μπορεί να φτάσει μέχρι +30 ή -30. 
Η τύχη είναι τυφλή, δεν έχει σημασία αν μία επίθεση ακυρωθεί, ή αν σταλεί σε αποστολή νησιού, αν είναι ψευδής επίθεση ή η πιο σημαντική για εσάς. Προσθέτει απλώς έναν τυχαίο αριθμό (σταθμισμένο στο 0) στην εξίσωση.
Ένα άτομο μπορεί να έχει πολύ κακή τύχη, αλλά γενικά όλες οι τιμές τύχης εξισορροπούνται. Λυπούμαστε που είχατε κακή τύχη με αυτή τη μεταβλητή.