2. Τρόπος Παιχνιδιού

2. Τρόπος Παιχνιδιού

Πίσω

Δέχομαι συνέχεια επιθέσεις από κάποιον με Καταιγισμό από Πέτρες. Μπορούν να καταστρέψουν εντελώς την πόλη μου με αυτό;

Όχι, δε μπορούν. Όλα τα κτήρια έχουν ένα ελάχιστο επίπεδο που μπορούν να κατεδαφιστούν και τα ειδικά κτήρια δε μπορούν να καταστραφούν με τον καταιγισμό από πέτρες.