6. Sluttspill

6. Sluttspill

Tilbake

Hvordan virker det nye Dominerings sluttspillet?

Dominasjon er et sluttspill hvor alliansene kjemper for verdensherredømme. For å vinne Dominerings verdener må du tenke strategisk og hamre motstanderne dine til underkastelse til du endelig kan kalle verden din.

Verden starter med pre-dominasjon æra. Pre-dominasjon tid bør være nok for deg og din allianse til å bli sterke, men ikke lenge nok til å føle seg trygg.

Når dominasjon begynner, vil visse øyer på verden bli valgt som gyldige øyer. Nå er det alliansens mål å nå dominansens mål og ha 40% av de berettigede byene. Når dette målet er nådd, kan alliansen aktivere det siste slaget og må holde byene i en viss tid.

Mer detaljert informasjon om vårt nye endgame finnes på wikisiden som vil bli oppdatert kontinuerlig.