2. Hra

2. Hra

Naspäť

Chcem dať kúzlo na svoje jednotky, ale systém tvrdí, že som to už urobil, ale nikdy som to neurobil!

Existujú kúzla, ktoré nadobúdajú účinok okamžite (napr. Morská búrka) a tie, ktoré majú účinok iba vtedy, keď nastane boj (napr. Túžba).

Ak na jednotkách umiestnených buď vami alebo vašim súperom už je kúzlo, to sa uskutoční iba pri príchode (Túžba, Heroická sila, Cieľ lovca, atď.). potom nemôžete použiť žiadne kúzlo na jednotky, ak ste najprv nepoužili Očistenie. Okamžité kúzla (Múdrosť,atď) však neaktualizujú kúzla. Môžu byť obsadené tak dlho, kým na jednotkách nedôjde k žiadnym oneskoreným efektom. Nezáleží na tom, kto umiestni kúzla.

Súvisiace články
Výber jazyka