Μεταφορά

Μεταφορά

Πίσω

Γιατί δε μπορώ να μεταφερθώ σε κόσμο όπου έχω ήδη διαγράψει τον χαρακτήρα μου;

Πριν διαγράψετε τον χαρακτήρα σας, θα πρέπει να συνδεθείτε τουλάχιστον μία φορά για να είστε σε θέση να διαγράψετε τον χαρακτήρα σας. Μετά απ' αυτό, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη μεταφορά του χαρακτήρα σας στο κόσμο που επιθυμείτε.