Migracja

Migracja

Wróć

Jak mogę anulować rozpoczętą migrację?

Anulowanie migracji jest możliwe, jeśli upłynie 1 godzina od jej zakolejkowania. Przy próbie wcześniejszego anulowania migracji otrzyma Pan/Pani następujący komunikat:


Proszę pamiętać, że jeśli migracja zostanie zakolejkowana wieczorem, to jej anulowanie może być nie możliwe. W razie chęci szybszego anulowanie procesu migracji prosimy o kontakt z supportem, równocześnie prosimy pamiętać, że może Pan/Pani nie otrzymać odpowiedzi do czasu zakończenia migracji.

Po zakończeniu procesu migracji transfer postaci nie może zostać odwrócony.
Wybierz język