Migrácia

Migrácia

Naspäť

Prenáša sa priebeh udalosti/eventu migráciou?

Bohužiaľ, momentálne sa neprenáša. Upozorňujeme, že pri migrácii sa stratí všetok váš aktuálny priebeh udalosti, okrem samotnej meny udalosti.