Παιχνίδι

Παιχνίδι

Πίσω

Σημαίες: Τι είναι οι σημαίες;

Ένας φρέσκος άνεμος πνέει στα χωριά σας! Πετάξτε μια σημαία σε ένα χωριό για να λάβετε ένα από τα διάφορα μπόνους.

Μια σημαία μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα χωριό για να λάβει ένα συγκεκριμένο μπόνους ή μετά από 24 ώρες μπορεί να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί εκ νέου σε άλλο χωριό. Αναβαθμίστε τις σημαίες για να αυξήσετε την απόδοση συνδυάζοντας 3 σημαίες ίδιου τύπου και επιπέδου, έως το μέγιστο επίπεδο 9!

Εάν χάσετε ποτέ ένα χωριό, η σημαία θα είναι ακόμα εκεί για εσάς.

Για να δείτε ποιες σημαίες υπάρχουν, ανατρέξτε στην ενότητα "Τι σημαίες υπάρχουν;"

Αφού κλείσει ένας κόσμος, οι τοποθετημένες σημαίες θα αφαιρεθούν αυτόματα και θα γίνουν ξανά διαθέσιμες μετά από 24 ώρες.