Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πίσω

Ενημερώθηκα πως δεν μπορώ να αλληλεπιδράσω με άλλον χρήστη εντός του παιχνιδιού, καθώς χρησιμοποιούμε την ίδια σύνδεση internet. Δεν τον γνωρίζω όμως.

Οι Φυλετικές Μάχες έχουν ενεργά συστήματα αποτροπής ορισμένων ενεργειών, τα οποία επηρεάζουν παίκτες που χρησιμοποιούν την ίδια σύνδεση internet. Ωστόσο, ορισμένοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι ή άλλα δημόσια δίκτυα (πχ δίκτυα πανεπιστημίων) ή ακόμη και browsers, δίνουν ταυτόχρονα την ίδια ip σε πολλούς χρήστες, και λόγω αυτού το σύστημα θα σας αντιμετωπίσει σαν να χρησιμοποιείτε την ίδια σύνδεση και ας μην γνωρίζετε καν τον άλλον χρήστη.

Επιλογή γλώσσας