Punkty Premium, Pakiety, Promocje

Punkty Premium, Pakiety, Promocje

Wróć

Jak działa Giełda Premium?

Giełda Premium jest używana do wymiany Punktów Premium na surowce i odwrotnie.

Stan i pojemność Giełdy
Giełda Premium jest osobna dla każdego kontynentu na danym świecie. Każda Giełda Premium posiada swoją własną pojemność, która wskazuje ile surowców danego typu jest w stanie zmagazynować. Stosunek między tą pojemnością a obecnym stanem surowcowym wyznacza aktualny kurs dla wymiany danego surowca.
Surowce na Giełdzie są wymieniane najtaniej, kiedy stan danego zasobu jest pełny. I odwrotnie: jeśli Giełda ma duże niedobory danego surowca, to będzie za niego więcej oferować.
Kiedy zapasy danego surowca są pełne, to nie będzie możliwe dalsze jego dostarczanie do Giełdy. I w drugą stronę: jeśli stan danego surowca jest pusty, to nie będzie możliwości jego kupna z Giełdy.

Składanie zamówienia
Swoją ofertę zamówienia możesz złożyć w polu "Kup surowce" lub "Sprzedaj surowce", zobaczysz wówczas szacunkową wycenę, opierającą się na aktualnym kursie danego surowca.

Finalizacja transakcji
Wiążącą ofertę transakcji otrzymuje się po kliknięciu w "Kalkuluj najlepszą ofertę", gdzie wartości są zaokrąglane w górę do najbliższej pełnej liczby Punktów Premium.
Jeśli nie zgadzasz się na daną propozycję, to możesz tu wybrać "Anuluj" i wpisać inne wartości w polu Kup/Sprzedaj, by spróbować uzyskać bardziej satysfakcjonującą kalkulację.
Po zaakceptowaniu oferty rozpocznie się wymiana między Tobą a Giełdą. Sprzedaż surowców na Giełdzie oznacza, że Twoi kupcy będą musieli je dostarczyć (więc muszą być dostępni), a gdy kupujesz surowce z Giełdy, to ona dba o ich przetransportowanie do Twojej wioski.
W obu przypadkach bazowy czas dostawy wynosi 2 godziny i jest korygowany o prędkość świata (więc np. na świecie z prędkością 2 czas ten będzie wynosił 1 godzinę).
Prosimy mieć na uwadze, że Punkty Premium zdobyte dzięki Giełdzie będą zablokowane do przenoszenia między kontami, czyli będzie można je wykorzystać wyłącznie na tym koncie, na jakim zostały zdobyte.

Podatek i rozwój
Po zakupie surowców z Giełdy, zainwestuje ona drobną część swoich wpływów aby zwiększyć możliwości obrotu danym surowcem poprzez wzrost pojemności. Codziennie też Giełdy na sąsiadujących ze sobą kontynentach będą dokonywały przesunięć surowców aby zmniejszyć różnice między swoimi kursami wymiany.

Zapraszamy także do zapoznania się z video-przewodnikiem po tej funkcji (dostępnym z polskimi napisami).


Powiązane artykuły
Wybierz język