Artykuł

Dlaczego nie mogę przesłać Punktów Premium do innego gracza?

Punkty nabyte za pośrednictwem pewnych metod płatności, wymagają odczekania wyznaczonego czasu, zanim będzie można ich użyć do przekazania innym Graczom (o czym informacja pojawia się po wybraniu danej metody płatności). Ograniczenie to dotyczy także Punktów uzyskanych na Giełdzie Premium.

Punkty otrzymane darmowo, mogą być wykorzystane wyłącznie na tym koncie, na jakie zostały przyznane.

Szczegółowe informacje o okresach blokady posiadanych Punktów można znaleźć w menu Premium -> Przeniesienie po kliknięciu na ikonkę "i" koło napisu "Dostępne Punkty Premium".