Hra

Ovplyvňuje nočný bonus útoky špehov?

Nie, špehovia nie sú nočným bonusom nijako ovplyvnení.