Svety

Čo je svet Casual?

Svety Casual sú pohodové svety s príjemným a priateľským prostredím, kde sa môžete naučiť hrať Divoké kmene. Oproti bežným svetom sa líšia v tom, že vám nemôžu zabrať vašu prvú dedinu. Ak chcete hrať na svete Casual, musíte hrať na bežnom svete aspoň 14 dní, alebo musíte prísť na nejakom svete o všetky svoje dediny. Svety Casual majú obmedzené trvanie. Po určitom čase sa ich nastavenia postupne zmenia a svety sa premenia na bežné svety. Všetky svety Casual, vytvorené v roku 2017 a neskôr, končia po približne 18 mesiacoch.


Upozorňujeme vás, že na každý svet Casual sa môžete presunúť iba jedenkrát. Po presune už nebudete mať možnosť presunúť sa znova z iného sveta do toho istého sveta Casual.