Krigskonst

Krigskonst

Tillbaka

Vad är Moral och vad innebär den?

Moral är ett skydd för nya spelare. Det beräknas utifrån anfallarens och försvararens poäng. En spelare anfaller vanligtvis med 100% moral, men om du angriper en spelare som är mycket mindre än dig så får du en minskad moral. När moralen är 45 % kommer dina trupper bara att attackera med 45 % av sin vanliga attackstyrka. Om en mindre spelare attackerar en mycket större spelare finns det ingen bonus på attacken. Den maximala moralen är 100%.

Tid kan också spela en faktor i moralberäkningen. I det läget används tiden sedan spelaren gick med på världen. Om en liten spelare har spelat en värld under lång tid men fortfarande har ett lågt antal poäng, kommer moralen kontinuerligt att stiga tills den når 50%.

Du kan hitta en moralkalkylator i simulatorn. Lägg bara till ditt måls poäng och dina egna poäng för att få moralen. Inte alla världar använder moral, och moralinställningar kan variera från värld till värld.


Välj språk