Krigskonst

Krigskonst

Tillbaka

Vad är de där Barbarbyarna?

Du kan känna igen övergivna byar eftersom de kallas "barbarbyar". Det är ingen skillnad mellan byar som ägs av spelare och övergivna  barbarbyar. Moralen för barbarbyar är alltid 100%. Du kan ta över barbarbyar precis som alla andra byar. Även om barbarbyar inte har någon ägare, kommer de att växa till en viss storlek om världsinställningarna tillåter det.

När spelare raderas på grund av ett regelbrott eller på grund av att de raderar sitt konto, förvandlas deras byar till barbarbyar. Ibland placeras enheter i barbarbyar som tidigare tillhört en spelare som har blivit avstängd.

Barbarbyar påverkas inte av nattbonus!