Krigskonst

Krigskonst

Tillbaka

Vad är Första Kyrkan, och en vanlig Kyrka?

Notera: Kyrkor är bara aktivt på en del världar.

Första Kyrkan:
Du börjar med en kyrka i din första by. Denna kyrka är en speciell kyrka som kallas Första kyrkan. Den påverkar ett större område, men dess storlek kan inte utvidgas. Om du förlorar byn med den första kyrkan, kan du bygga om den Första kyrkan i vilken annan by som helst. Du kan bygga den här kyrkan i vilken by som helst för ett mycket lägre pris än andra kyrkor så länge du inte redan har en kyrka i byarna.

Den första kyrkan kan inte förstöras med katapulter.
Kyrka:
Kyrkan är den religiösa samlingsplatsen för de omgivande byarna. Utan inflytande av en kyrka kämpar trupperna byarna bara med hälften av sin vanliga styrka. Var och en av dina byar bör påverkas av en kyrkas inflytande. Varje by får bara ha en kyrka. Om din värld har kyrkor aktiverade, startar du din första by med en Första Kyrka.

I motsats till den första kyrkan kan denna vanliga kyrka attackeras med katapulter. Den är dock mycket mer motståndskraftigt mot katapultattacker än andra byggnader på samma nivå. Så fort du har flera byar är det möjligt att bygga ytterligare kyrkor. Det är en mycket dyr byggnad som kräver mycket befolkning så det rekommenderas inte att bygga en kyrka i varje by. Ju högre byggnadsnivå på kyrkan, desto större område runt omkring influeras av kyrkan.

Church yellow.png Your villageChurch green.png Villages within 4 fieldsChurch red.png Villages within 6 fieldsChurch blue.png Villages within 8 fields
Church Belief Radius:

  1. Nivå1: 4 fält i alla riktningar 
  2. Nivå 2: 6 fält i alla riktningar 
  3. Nivå 3: 8 fält i alla riktningar 
I byöversikten kan du se om din by är influerad av en kyrka och hur många kyrkor som stödjer denna by. På kartan har du möjlighet att visa kyrkans influensområde. Den blå cirkeln visar dess räckvidd. Samtliga byar bör vara inom räckvidd av en kyrka. 

  1. Kyrkan förstörs när en by tas över.
  2. En by behöver bara influeras av en kyrka för att dess trupper ska slåss med full kraft. Ytterligare kyrkor höjer inte stridskraften mer.
  3. Dina trupper blir bara stärkta av dina egna kyrkor. Kyrkor hos allierade eller stammedlemmar hjälper inte dina trupper. .
  4. Om du assisterar en annan spelare, stärks trupperna av den  spelarens kyrkor.
  5. Vid attack tittar man på byn från vilken attacken skickas. Om denna by är influerad av en kyrka, kämpar trupperna med full styrka. Det spelar ingen roll för ditt anfall om byn du attackerar är influerad av en kyrka eller inte.
Relaterade artiklar
Välj språk