สคริปต์

สคริปต์

กลับไป

สคริปต์คืออะไร?

สคริปต์ คือ โค้ดที่ถูกสร้างขึ้นจากผู้เล่น เช่น คุณ โดยอนุญาตให้ปรับแต่งประสบการณ์การเล่นไทรบัลวอรส์ของคุณได้