สคริปต์

สคริปต์

กลับไป

ไทรบัลวอรส์เป็นเจ้าของสคริปต์หรือเปล่า?

ไม่ใช่, สคริปต์นั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้พัฒนาไทรบัลวอรส์ สคริปต์นั้นถูกสร้างขึ้นจากผู้เล่นของเรา
บทความที่เกี่ยวข้อง
เลือกภาษา