สคริปต์

สคริปต์

กลับไป

มีกฎต่างๆสำหรับสคริปต์หรือไม่?

มีอยู่ในกฎข้อที่ §6 ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดการกับการใช้งาน บอทและสคริปต์