บัญชี

บัญชี

กลับไป

ชื่อบัญชีผู้ใช้งานจะนำกลับมาใช้อีกครั้งได้หรือไม่?

180 วันหลังจากบัญชีถูกลบ ชื่อจะสามารถถูกผู้เล่นอื่นนำไปใช้ได้