เกมส์

เกมส์

กลับไป

โบนัสเวลากลางคืนมีผลกับพลสอดแนมของฉันหรือไม่?

ไม่มีผล พลสอดแนมจะไม่ได้รับผลจากโบนัสเวลากลางคืน