บทความ

บทความ

เกมส์

โบนัสเวลากลางคืนมีผลกับพลสอดแนมของฉันหรือไม่?

ไม่มีผล พลสอดแนมจะไม่ได้รับผลจากโบนัสเวลากลางคืน