Gameplay

Gameplay

Wróć

Ekwipunek

Co to jest Ekwipunek

Ekwipunek to funkcja, która pozwala na przechowywanie przedmiotów i korzyści, które można uzyskać z zadań lub poprzez zakupy w sklepie.

Gdy pojawi się jakiś bonus z wykonywanych zadań lub też ze sklepu zostanie automatycznie dopisany do Twojego ekwipunku. Będąc w potrzebie zawsze można go użyć, nie ma określonego czasu do kiedy trzeba go wykorzystać (wyjątkiem są darmowe strzały z Gry Gwendoliny, które znikają po zakończeniu eventu).

Ponadto w Ekwipunku możesz znaleźć niewykorzystane surowce, które były zebrane z zadań oraz paczki surowców z Depozytu zasobów. Podpowiedź będzie informować o takich przedmiotach. Bez obaw, nie utracisz ich jeśli nie wykorzystasz ich natychmiastowo. Pozostaną w Ekwipunku, aż zajdzie potrzeba ich użycia.

W celu uzyskania dostępu do ekwipunku, kliknij na ikonę ekwipunku na pasku menu, jak zaznaczono poniżej.Wykorzystanie ekwipunku


W ekwipunku znajdziesz przedmioty, które kupiłeś, otrzymałeś z zadań, za codzienne logowanie lub nagrody z Depozytu zasobów. Zobaczysz mała liczbę na górze ikony w pasku menu, jeśli otrzymasz nowy przedmiot. Po otwarciu ekwipunku nowe przedmioty będą odznaczone zieloną ramką i wykrzyknikiem.

Istnieją różne rodzaje przedmiotów i różne ich zastosowanie. Każdy przedmiot ma numer w prawym górnym rogu informujący o tym ile posiadasz przedmiotów danego rodzaju. Po wyborze przedmiotu wyświetli się informacja o przedmiocie po prawej stronie okna Ekwipunku.

W prawym górnym rogu okna znajduje się opcja filtrowania, która dzieli kategorie według grup. Naciskając strzałkę, pojawi się rozwijane menu, w którym możesz wybrać z predefiniowanej opcji, które elementy chcesz wyświetlić:


W tej chwili możesz wybrać jedną z poniższych kategorii:
  • Surowce
  • Jednostki
  • Monety
  • Pakiety
  • Efekty
  • Oficerowie
  • Monety
  • Inne
Jeśli przedmiot może być użyty bezpośrednio z okna Ekwipunku to pojawi się przycisk jak ten: . Poniżej przycisku znajdziesz opis przedmiotu oraz informacje.

Jeśli posiadasz więcej niż jeden przedmiot, po naciśnięciu przycisku Użyj pojawia się nowe okno, pozwalające określić, ile z nich chcesz użyć w tym samym czasie.


Jednak, jeśli przedmiot nie może być użyty bezpośrednio z okna Ekwipunku to przycisk zostanie zastąpiony następującą wiadomością: Nie może być użyte w ekwipunku!

Wybierz język