08. Sprzęt

08. Sprzęt

08. Sprzęt

Jakie są typy przedmiotów?

Przedmioty są wyposażeniem wykorzystywanym przez regimenty w celu poprawy ich statystyk bojowych oraz dodania specjalnych efektów w walce. 

Są trzy typy przedmiotów: 

  • Broń: Poprawia wartości ataku oraz może dodać obrażenia krytyczne lub obrażenia od błyskawic. 
  • Zbroja: Poprawia statystyki obrony od ataków fizycznych lub magicznych. 
  • Sztandar: Poprawia obrażenia zadawane przez regiment oraz może zwiększać szanse na obrażenia krytyczne. 

Możesz zdobyć wyposażenie poprzez: 

  • Zwycięstwo w bitwach. 
  • Statek Kupiecki, Szmuglerów i Imperialny. 
  • Zakup u Kupca i na Przystani Wojennej.

Różne kolory obramowań na przedmiotach wskazują  jakiej jakości jest dany przedmiot oraz jakie są wymagania do jego użycia. 

Wymagania użycia przedmiotu: 

Częstość występowania / Jakość
Wymagany poziom
Pospolita
1
Niepospolita
4
Rzadka
8
Epicka
13
Legendarna18
Mityczna
23


By zobaczyć cały dostępny arsenał, stuknij na ikonę skrzyni w prawym górnym rogu ekranu i wybierz zakładkę przedmioty. 

Notka: Możesz zobaczyć dostępne wyposażenie w inwentarzu, jednak jeśli chcesz wyposażyć regiment w przedmiot, przejdź do menu Armia.