Sprzęt

Sprzęt

Wróć

Jakie są typy przedmiotów?

Przedmioty są wyposażeniem wykorzystywanym przez regimenty w celu poprawy ich statystyk bojowych oraz dodania specjalnych efektów w walce. 

Są trzy typy przedmiotów: 

  • Broń: Poprawia wartości ataku oraz może dodać obrażenia krytyczne
  • Zbroja: Poprawia statystyki obrony od ataków fizycznych lub magicznych. 
  • Sztandar: Poprawia obrażenia zadawane przez regiment

Sprzęt jest przypisany do regimentu i nie może być zmieniany. Można go jednak ulepszać w kuźni. 

Różne kolory obramowań na przedmiotach wskazują  jakiej jakości jest dany przedmiot i zmieniają się wraz z rozwojem przedmiotu.

Wymagania użycia przedmiotu: 

Częstość występowania / Jakość
Wymagany poziom
Pospolita
4
Niepospolita
9
Rzadka
16
Epicka
25
Legendarna 36
Mityczna
60
Święta
80


By zobaczyć cały arsenał wszystkich regimentów, stuknij na ikonę kuźni w lewej części ekranu.

Jeśli wracasz do gry po jakimś czasie i znasz stary system przedmiotów, proszę obejrzyj poniższy filmik, by dowiedzieć się w jaki sposób i czemu dokonaliśmy zmian: https://www.youtube.com/watch?v=5BurPH2m5i8Wybierz język