Sprzęt

Sprzęt

Wróć

Czy mogę zmieniać przedmioty, których używają moje regimenty?

Nie, wymiana przedmiotów nie jest możliwa. Wszystkie regimenty mają ustalone przedmioty, w które zawsze są wyposażone. Natomiast możesz ulepszać je w Kuźni, by twoje regimenty były potężniejsze.

Wybierz język