Sprzęt

Sprzęt

Wróć

Gdzie znajdę mój inwentarz?

Inwentarz odnajdziesz w prawym górnym rogu ekranu. Stuknij przycisk w kształcie kufra (następny po przycisku ustawienia). 

W inwentarzu odnajdziesz 4 zakładki: 

  • Ulepszenia
  • Odłamki
  • Przedmioty jednorazowe
  • Materiały kuźnicze

Poza przeglądem przedmiotów w tym oknie możesz sprzedać ulepszenia i w zamian otrzymać złoto. Wybierz język