Sprzęt

Sprzęt

Sprzęt

Czemu nie widzę przedmiotów w menu ulepszenia?

Menu ulepszenia nie zawiera wszystkich przedmiotów i nie możesz w tym miejscu ich ulepszać. Tutaj możesz tylko poprawiać umiejętności regimentów poprzez stosowanie kart ulepszeń. 

Broń, zbroja i sztandar, w które wyposażysz swoje regimenty mogą być ulepszane w kuźni.  Jeśli chcesz dokonać ulepszenia wejdź do menu Armia i stuknij na jednej z trzech ikon w prawym dolnym rogu. Zarobaczysz dostępne przedmioty. Po wybraniu przedmiotów przejdź do kuźni, sprawdź jakie przedmioty możesz ulepszyć (zielone kółko z plusem) po czym wskaż przedmiot, który chcesz ulepszyć i stuknij przycisk ulepsz.