Τεχνικά Ζητήματα

Τεχνικά Ζητήματα

Πίσω

Εγγράφηκα στο παιχνίδι, όμως δεν έλαβα email επιβεβαίωσης. Τι μπορώ να κάνω;

Προκειμένου να επαληθεύσετε τη διεύθυνση email σας, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει το email σας καθώς και το φάκελο spam. 

Εάν το email δε βρίσκεται εκεί, μπορείτε να μεταβείτε ακολουθώντας τις επιλογές


Ρυθμίσεις-> Επιλογές -> Email και Κωδικός


Eάν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης!