Udalosti

Udalosti

Naspäť

Prečo mi neprišiel Newsletter udalosti?

Ak ste nedostali Newsletter, môže to byť z rôznych dôvodov. Rôzne dôvody môžeu byť príčinou chýbajúceho newslettra a jeho opätovné odoslanie nie je možné. Taktiež nebudeme schopní udeliť eventové alebo iné dary manuálne, ale ak vám pošleme poštu, budete mať stále možnosť uplatniť si nárok na odmenu, akonáhle ste poštu obdržali. Nižšie si pozrite, aké sú niektoré možné dôvody a čo môžete urobiť v konkrétnom prípade.

Vaša e-mailová adresa nie je overená
Ak ste svoju e-mailovú adresu v našom systéme neoverili, nebudete na zozname, aby ste dostávali newsletter. E-mailovú adresu môžete overiť v menu nastavení v hre.

Nedovolili ste nám posielať informačné newslettry
V nastaveniach hry môžete prostredníctvom okna Možnosti použitia údajov, ktoré môžete nájsť v ponuke Možnosti, aktivovať alebo odhlásiť prijímanie našich newslettrov. Uistite sa prosím, že vaše nastavenia nám umožňujú posielať vám newslettry, ak ich chcete prijímať.

Keď tak spravíte, nezabudnutie zmeny potvrdiť kliknutím na "Uložiť nastavenia"

Nedávno ste zmenili svoju e-mailovú adresu
Ak ste nedávno zmenili svoju e-mailovú adresu, je možné, že newsletter bol odoslaný na starú e-mailovú adresu. Preto tiež skontrolujte priečinok doručenej pošty starého e-mailového konta.

Odhlásili ste odber newslettra
Ak ste sa odhlásili od odberateľov newslettrov od nás vo všeobecnosti, čo znamená akýkoľvek informačný newsletter zaslaný spoločnosťou InnoGames pre ktorúkoľvek z našich hier prostredníctvom odkazu na odhlásenie v samotnom e-maile, nedostanete žiadne ďalšie newslettry, pretože ste nepožiadali o zasielanie korešpondencie od nás. V takom prípade je možné opätovné prihlásenie vykonať nastavením vašich e-mailových preferencií prostredníctvom možností použitia údajov v nastaveniach hry.

E-mail bol odoslaný do priečinka spamu
Je možné, že váš e-mailový poskytovateľ Váš informačný newsletter označil ako spam, a preto bol presunutý z priečinka doručenej pošty do priečinka spamu. Prosím skontrolujte si to. V niektorých zriedkavých prípadoch bol informačný newsletter zablokovaný a v dôsledku toho nebol vôbec doručený.

Doručená pošta je preplnená a nemôže prijímať žiadne ďalšie e-maily
Väčšina poskytovateľov e-mailových služieb ponúka obmedzený priestor pre priečinok doručenej pošty. Ak ste tento limit dosiahli, možno nebudete môcť prijímať žiadne ďalšie e-maily. Skontrolujte, či máte v priečinku doručenej pošty dostatok voľného miesta.

Váš e-mailový účet bol nastavený na neaktívny
Ak ste sa pravidelne neprihlásili do svojho e-mailového konta, môže byť nastavený na neaktívny alebo môže byť deaktivovaný poskytovateľom e-mailov. V tomto prípade nebude možné prijímať newsletter.

Výber jazyka