9. Τεχνικά θέματα και συμβατότητα

9. Τεχνικά θέματα και συμβατότητα

Πίσω

Γιατί δε λαμβάνω πλέον ειδοποιήσεις Push στην εφαρμογή;

Υπάρχουν ορισμένα σενάρια, βάσει των οποίων οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής μπορούν να σταματήσουν να λειτουργούν, τις περισσότερες από τις οποίες δυστυχώς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε άμεσα.

Επειδή οι λόγοι για τις ειδοποιήσεις που λείπουν μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των συσκευών, των λειτουργικών συστημάτων και της συμπεριφοράς των παικτών, μπορείτε να βρείτε μερικές συμβουλές και τεχνικές παρακάτω για να ενεργοποιήσετε ξανά τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής σας:

 • Ελέγξτε αν η προώθηση ειδοποιήσεων είναι ενεργοποιημένη στην εφαρμογή (Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις τύπου Push)
  Η εφαρμογή μπορεί να εμφανίσει ειδοποιήσεις μόνο αν είναι ενεργοποιημένες από τις ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει όλες τις ενέργειες για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.

 • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ειδοποιήσεων του κινητού σας. Συνήθως βρίσκονται στην ενότητα ρυθμίσεων της εφαρμογής ή των ειδοποιήσεων της συσκευής σας.
  Αν οι ειδοποιήσεις είναι απενεργοποιημένες από τη μεριά της συσκευής, το Grepolis δε θα μπορεί να εμφανίσει ειδοποιήσεις ακόμη κι αν είναι ενεργοποιημένες εντός της εφαρμογής.

 • Επιλέξτε τον αγαπημένο σας κόσμο και φροντίστε να συνδέεστε τακτικά στο λογαριασμό για τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
  Τα σήματα (παλμοί) από το παιχνίδι απαιτούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να επιβεβαιωθεί ότι οι ειδοποιήσεις πρέπει να σταλούν. Αν δεν συνδεθείτε για μία συγκεκριμένη περίοδο, υπάρχει πιθανότητα οι ειδοποιήσεις να μην περάσουν.
  Ενώ οι ειδοποιήσεις μπορούν να ενεργοποιηθούν για πολλούς κόσμους, γίνονται λιγότερο αξιόπιστες όσο περισσότεροι κόσμοι παίζονται και όσος περισσότερος χρόνος περάσει από την τελευταία σύνδεση σε αυτούς.
  Συνιστούμε να επιλέξετε έναν κύριο κόσμο για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και να συνδέεστε τουλάχιστον μία φορά κάθε 24 ώρες για να τις διατηρείτε αξιόπιστες.

 • Ελέγξτε τις επιλογές για εξοικονόμηση ενέργειας/ειδοποιήσεων από τη συσκευή σας και δείτε εάν μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις / προσαρμογές για εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
  Τα πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα των κινητών, παρέχουν εκτεταμένες επιλογές για εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη απόδοση. Δυστυχώς αυτό, ως προεπιλογή, τείνει να κλείνει ή να περιορίζει εφαρμογές και διεργασίες που εκτελούνται στο παρασκήνιο, ώστε να βελτιώσει τη διάρκεια της μπαταρίας ή την απόδοση της συσκευής. Η εφαρμογή του Grepolis, απαιτεί υπηρεσίες παρασκηνίου και δικαιώματα ειδοποίησης για την έγκαιρη και αξιόπιστη λήψη και εμφάνιση των ειδοποιήσεων push. Επειδή αυτές οι ρυθμίσεις ειδοποίησης και εξοικονόμησης ενέργειας διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των διαφόρων κατασκευαστών, ανατρέξτε στις επίσημες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης εξαιρέσεων για να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις.

 • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με το Google Play ή τις υπηρεσίες του κέντρου παιχνιδιών. Σε συσκευές Android, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι οι υπηρεσίες Google Play είναι ενημερωμένες.
  Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις, πρέπει να έχετε μια ενεργή σύνδεση στις υπηρεσίες του παροχέα της συσκευής σας.

 • Αν τίποτα από τα παραπάνω δε λειτουργήσει, παρακαλούμε κάνετε απεγκατάσταση την εφαρμογή, εγκαταστήστε την ξανά και καθαρίστε την προσωρινή μνήμη της εφαρμογής. Βεβαιωθείτε, επίσης, να αναβαθμίζετε το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση.