3. Εκδηλώσεις

3. Εκδηλώσεις

Πίσω

Για πόσο καιρό μπορώ να συλλέξω ανταμοιβές; (Πότε θα εξαφανιστεί η εκδήλωση εντελώς;)

Λίγες μέρες πριν τη λήξη της εκδήλωσης,εμφανίζεται ένας μετρητής αντίστροφης μέτρησης κάτω από το εικονίδιο της εκδήλωσης. Οι ανταμοιβές μπορούν να συλλεχθούν έως ότου τελειώσει ο χρονομετρητής.