3. Εκδηλώσεις

3. Εκδηλώσεις

Πίσω

Είναι εφικτός ο συνδυασμός ενός ειδικού μπόνους της εκδήλωσης με το Δημόκριτο ώστε να επεκτείνει την δράση του;

Ο Δημόκριτος δεν επεκτείνει τη δράση των αποκλειστικών ανταμοιβών της εκδήλωσης (π.χ. Σοφία της Πανδώρας, Καθοδήγηση, Ευλογία, Εκδίκηση).

Επιλογή γλώσσας