Migrace

Migrace

Zpět

Co je to migrace?

K migraci postavy může dojít pouze tehdy, když InnoGames vytvoří migrační cestu ze současného světa na jiný. Migrace je na začátku volitelná, nicméně světy umožňující migraci budou pravděpodobně uzavřeny, jakmile odejde dost hráčů. Po tomto bodě bude migrace nevyhnutelná. Vezměte prosím na vědomí, že tyto procesy jsou definovány společností InnoGames s ohledem na mnoho základních faktorů.

Migrace postavy zajišťuje, že každý běžící svět obsahuje dostatek hráčů pro udržení konkurenceschopnosti. Bez nezbytné účasti se klíčové faktory hry stanou nemožnými; zejména bitvy o pevnost a souboje vyžadující interakci hráč versus hráč, která se stává stále obtížnější s méně hráči.