Migrace

Migrace

Zpět

Jak mohu migrovat svou postavu?

Pokud je k dispozici trasa migrace, zpřístupní se v nabídce nastavení. Přejděte na obrazovku Nastavení → Účet → Transfer charakteru. Zde si můžete vybrat požadovaný cílový svět. Před kliknutím na tlačítko Převést musíte zadat své heslo.


Vaše postava nebude přesunuta okamžitě poté, co se tak rozhodnete; všechny naplánované migrace probíhají přes noc, takže možná budete muset počkat až 24 hodin, než bude migrace dokončena. Nemůžete se přihlásit mezi plánováním a dokončením migrace bez zrušení celého procesu. Po uplynutí této doby budete mít přístup ke své postavě provedením běžného přihlášení a poté výběrem cílového světa, do kterého chcete vstoupit.