Migrace

Migrace

Zpět

Jaké jsou požadavky na migraci?

Než bude moci dojít k migraci, musí být splněno několik předpokladů:

  • InnoGames musí ve Vašem světě vytvořit migrační cestu.
  • V cílovém světě nesmíte mít existující postavu.
  • Vaše postava musí dosáhnout úrovně 40.
  • Vaše postava nesmí duelovat jiné hráče, plnit jiné úkoly a nesmí probíhat ani aukce.
  • Pokud jste zrušili probíhající migraci, musíte počkat 2 dny a začít novou,
  • Vaše postava nemigrovala v posledních 90 dnech do cílového světa.
Vaše postava nebude migrována okamžitě; všechny naplánované migrace probíhají přes noc, takže možná budete muset počkat až 24 hodin, než bude migrace dokončena. Nemůžete se přihlásit mezi plánováním a dokončením migrace postavy/charakteru bez zrušení procesu. Po uplynutí této doby budete mít přístup ke své postavě běžným přihlášením a poté výběrem cílového světa, do kterého chcete vstoupit.