Λογαριασμός

Λογαριασμός

Λογαριασμός

Ένα όνομα χρήστη μπορεί να γίνει ξανά διαθέσιμο;

Μετά από 180 ημέρες από την διαγραφή ενός λογαριασμού, το όνομα χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλον παίκτη.