Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πίσω

Ένα όνομα χρήστη μπορεί να γίνει ξανά διαθέσιμο;

180 ημέρες μετά από την οριστική διαγραφή ενός λογαριασμού από το παιχνίδι ή την αλλαγή ενός ονόματος χρήστη, το παλιό όνομα χρήστη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλον λογαριασμό (καινούργιο ή μετονομασία υπάρχοντος).