Λογαριασμός

Λογαριασμός

Πίσω

Δεν θα μπορώ να συνδεθώ στο παιχνίδι (πχ λόγω διακοπών) και δεν θέλω να μου επιτεθούν. Τι μπορώ να κάνω;

Στις "Ρυθμίσεις"→ "Επιτήρηση" υπάρχει η επιλογή να ορίσεις έναν άλλον παίκτη να προσέχει τον λογαριασμό κατά την απουσία σου (αυτή η δυνατότητα ονομάζεται "επιτήρηση λογαριασμού"). Μπορείς να προσκαλέσεις και να καθορίσεις τι θα μπορεί να κάνει ο επιτηρητής κατά τη διάρκεια της επιτήρησης. Η επιτήρηση πρέπει να επιβεβαιωθεί με τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

Παρακαλούμε βεβαιώσου πως θα τηρηθούν όλοι οι Κανονισμοί και οι σχετικοί περιορισμοί που ισχύουν: https://www.fyletikesmaxes.gr/page/rules

Επιλογή γλώσσας