Gameplay

Gameplay

Naspäť

Boje

Základy


Nádvorie - útočný limit

Nádvorie je centrálny bod, kde sa zhromažďujú tvoje jednotky a taktiež miesto, kde ich môžeš koordinovať. Z tvojej dediny môžeš naraz poslať limitované množstvo simultánnych útokov. Tento limit sa nevzťahuje na podporu.
Keď tvoje príkazy dosiahnu limit počtu 50 príkazov, musíš počkať, až kým sa niektoré z vojsk nevráti naspäť, aby si mohol vydať ďalší príkaz.
Výsledok boja si môžeš pozrieť v hlásení z boja, ktoré sa po ňom vygeneruje.


Poslanie armády

Keď už máš naverbovaných pár jednotiek a chceš zaútočiť na nejakého protivníka, jednoducho prejdi na mapu a klikni na dedinu, na ktorú chceš zaútočiť. Tam si potom môžeš vybrať možnosť "Poslať armádu". Prejdi do záložky "Útok", vyber si jednotky, ktoré chceš poslať a klikni na "Útok". Je dôležité, aby si nezabudol, že každá dedina má základnú obranu a taktiež aj to, že tvoj protivník môže mať v dedine nejaké jednotky. Rôzne jednotky majú aj rôzne silné a slabé stránky, niektoré sa hodia viac na útočenie a iné na obranu. Podrobnosti o jednotlivých vojenských jednotkách si môžeš pozrieť v prehľade jednotiek.


Premiestňovanie jednotiek (Aktívne len na novších svetoch)

Na novších svetoch môžeš vidieť, že útok má tri záložky, ako ukazuje obrázok nižšie. Tretia záložka je pre funkciu "Premiestňovania jednotiek".


Výber tretej záložky ti dá možnosť premiestniť jednotky z jednej dediny do inej. Jednotky budú potom putovať do novej dediny, kde si založia svoje nové stanovište. Potom ich budeš môcť ovládať z novej dediny. Toto môže byť strategická výhoda, keďže si môžeš premiestniť jednotky zo svojich bezpečných zón do dedín, ktoré máš na frontovej línii. Táto funkcia prichádza aj so zopár obmedzeniami:
 • Premiestňovať jednotky môžeš len do svojich vlastných dedín.
 • Oddanosť dediny musí byť 100.
 • Premiestniť môžeš len toľko jednotiek, koľko ich dokáže uživiť farma v cieľovej dedine.
 • Kmeňová schopnosť "Jednota" sa nevzťahuje na premiestňované jednotky, avšak Taktik dokáže zdvojnásobiť ich rýchlosť premiestnenia.
 • Premiestnenie Paladina bude trvať 6 hodín, nezáleží od toho, ktoré z ostatných jednotiek sú práve premiestňované.
 • Šľachtic sa nedá premiestniť.
 • Príkaz na premiestnenie môžeš zrušiť, ak má pôvodná dedina menej ako 100 oddanosti.


Šablóny

Už si unavený z neustáleho nastavovania nejakého počtu jednotiek, vždy, keď chceš zaútočiť? Čas naučiť sa používať šablóny. Otvor si okno v nádvorí a vytvor novú šablónu. Môžeš si ju pomenovať, priradiť k nej ikonu a nastaviť jednotky.
Po vytvorení šablóny ju môžeš používať vo všetkých tvojich dedinách. Jednoducho si otvor globálny zoznam šablón a zapni želanú šablónu. Šablóny sa dajú využiť pri útokoch alebo podpore, taktiež aj na verbovanie. V prípade verbovania sa bude verbovať presný počet jednotiek, až do naplnenia šablóny. Samozrejme, musíš mať na to v dedine potrebné suroviny.Používanie šablón je jednoduché, stačí pochopiť pár vecí.
Číslo
Názov
Popis
1 Ikona šablóny
Toto je ikona pre šablónu, ktorú si vytvoril. Ak sa armáda pohybuje na mape, môžeš ju identifikovať podľa tejto ikony.
2 Názov šablóny
Toto je názov šablóny.
3 Dôstojníci
Dôstojníci, ktorých si určil, aby pomáhali armáde. V tomto príklade sú aktívny všetci dôstojníci. Pamätaj: Nastaviť ich použitie v šablóne môžeš aj vtedy, aj keď práve nemáš dostupných žiadnych dôstojníkov. Jednoducho sa v boji daná dôstojníkova schopnosť neprejaví. Dôstojníci sa spotrebujú len vtedy, keď sa aktivovala ich schopnosť.
4 Armády šablóny
Toto číslo ti povie, koľko je dostupných týchto šablón v plnej sile. V tomto príklade sa šablóna skladá zo 100 kopijníkov a v tvojej dedine je ich práve umiestnených 3908. Takže túto šablónu môžeš poslať 39-krát.
5 Nedokončená šablóna
Táto lišta ti ukáže aktuálny stav nedokončenej šablóny. V príklade môžeš vidieť, že sa jedná o 40-tu šablónu a taktiež, že v tvojej dedine sa nachádza 8 nevyužitých kopijníkov. Na naplnenie tejto šablóny budeš potrebovať naverbovať ešte 92 kopijníkov.
6 Odstránenie šablóny
Pomocou tohto tlačidla môžeš vypnúť šablónu v aktuálnej dedine. Toto nijako neovplyvní použitie šablóny v iných dedinách.
7 Automatické verbovanie
Pomocou tohto tlačidla môžeš zapnúť automatické verbovanie. Pamätáš si na príklad? Ak sem klikneš a ak máš dostatok dostupných surovín, v kasárňach sa začne verbovať 92 kopijníkov. Ak sem klikneš ešte raz, do verbovacieho radu umiestniš ďalšiu plnú šablónu. V tomto prípade by sa jednalo o 100 kopijníkov.


Tip:
Pre jednoduchšiu komunikáciu v rámci kmeňa sa odporúča, aby všetci členovia kmeňa používali rovnaké šablóny s rozumnými názvami a tými istými počtami jednotiek.


Obrana

Ak na teba pravidelne niekto útočí, môže to byť kvôli tvojim surovinám alebo sa môže snažiť prebrať tvoju dedinu. Ak sa v útoku nenachádza šľachtic, útočník sa pravdepodobne iba snaží vyrabovať tvoje suroviny. Tu je zopár tipov, čo môžeš spraviť na svoju ochranu:

 • Kontaktuj svoj kmeň o pomoc
 • Udržuj uložené suroviny v nízkych množstvách tak, že pomíňaš všetko čo najrýchlejšie (napr. na obranné jednotky alebo budovy)
 • Vyskúmaj ochranné technológie v tvojom sklade

Vojenské jednotky majú rozdielne schopnosti, niektoré sa viac hodia na útok a iné zase na obranu. Informácie o jednotkách si môžeš prezrieť v prehľade jednotiek.

Na začiatku hry je Paladin veľmi dobrá jednotka, ktorá ťa dokáže ubrániť proti prvým útokom. Stane sa ešte cennejším, ak ti ostatní hráči pošlú svojich Paladinov, ako podporu.

Nezabudni postaviť nemocnicu. Ak stratíš pri obrane svojej dedine nejaké jednotky, niektoré môžu byť vyliečené a neskôr opäť pripravené do boja. Jednotky v nemocnici sa nezúčastňujú bojov.Podporovanie

Niekedy sa stane, že člen kmeňa alebo tvoj kamarát, potrebuje pomoc. Môžeš mu poslať suroviny, ale aj vojsko ako podporu, na ochranu jeho dediny pred nepriateľmi. Aby si tak spravil, klikni na dedinu daného hráča a vyber možnosť "Poslať armádu" a tam záložku "Podpora". Vyber jednotky, ktoré chceš poslať a potom klikni na "Podporiť".

So sochou na úrovni 2 vyskúmaš "Vynútený pochod". Keď potom s podporujúcou armádou pošleš aj Paladina, všetky jednotky sa budú pohybovať takou istou rýchlosťou, akú má Paladin. Miesto neho môžeš poslať aj dôstojníka (Taktik), ktorý má taký istý účinok.

Ak na tvoju podporu, ktorú máš umiestnenú v dedine iného hráča, niekto zaútočí, dostaneš oznámenie o strate jednotiek. Neuvidíš v ňom, kto zaútočil alebo koľko útočilo jednotiek. Keď už podpora v danej dedine nie je potrebná, môžeš si vojakov stiahnuť naspäť domov. Otvor okno s jednotkami a nájdeš tam možnosť na stiahnutie časti alebo všetkých jednotiek.

Ak sa rozhodneš niekedy zaútočiť na svoje vlastné jednotky (napr. sú v danej dedine ako podpora), dostaneš o tom varovanie. To ti povie, koľko jednotiek podporuje danú dedinu a možnosť ich stiahnuť naspäť.
Rýchlosť a disciplína

Rýchlosť jednotiek si môžeš pozrieť v prehľade jednotiek. Keď pošleš spolu viacero typov jednotiek, budú pochodovať rýchlosťou najpomalšej jednotky. Doba pochodu pre vracajúce sa armády môže byť rozdielna, ak počas boja zahynuli najpomalšie jednotky.

Výnimkou je Paladin, ak bol v soche vyskúmaný "Vynútený pochod". Keď pošleš podporu, v ktorej bude zahrnutý aj Paladin s týmto výskumom, všetky jednotky sa budú pohybovať jeho rýchlosťou.

Tvoje jednotky pochodujú vzdušnou čiarou, to znamená, že sa pohybujú šikmo cez dediny, rieky a hory, stále tou istou rýchlosťou.

Keď máš už väčšie vojská, ktoré obsahujú aj viac typov jednotiek, ako napr. ľahká jazda alebo obliehacie zbrane, zníži sa disciplína armády. To znamená, že čas príchodu sa môže líšiť o pár sekúnd.

Disciplínu si môžeš zvýšiť pomocou výskumov v kasárňach.


Hradby

Hradby zvyšujú obranyschopnosť dediny. Zvyšujú nielen obranu jednotiek, ale aj základnú obranu dediny.

Hradby sú najmä na začiatku hry veľmi účinné pri ochrane dediny pred vyrabovaním. Neskôr v hre sú plne vystavané hradby chrbtovou kosťou každej obrannej armády.


Základná obrana

Každá dedina má základnú obranu. To znamená, že každá dedina sa vie brániť, aj keď v nej v prípade útoku nie sú umiestnené žiadne jednotky. Veľmi malý počet jednotiek, napr. 1 alebo 2 kopijníci, zomrie aj bez toho, aby boli v dedine nejaké obranné jednotky. Základná obrana sa dá navýšiť vylepšovaním hradieb.

Obranný bonus

Obranný bonus sa vzťahuje na všetky jednotky, ktoré bránia tvoju dedinu, vrátanie podporujúcich jednotiek. Na úrovni 20 poskytnú hradby +100% bonus k obrane, čo znamená, že brániace jednotky budú bojovať s dvojnásobnou silou.


Provincie a kostoly

Kostol je náboženské miesto pre obyvateľov tvojej dediny v rámci provincie. Bez kostola bojujú jednotky v provincii iba s polovičnou silou. Každá z tvojich dedín by mala byť v provincii, v ktorej máš postavený aspoň jeden kostol.
Ak pošleš kamarátovi podporu, bude sa na tvoje jednotky vzťahovať viera z jeho dedín, keďže budú na ten čas bojovať pod iným pánom.

V tvojej prvej dedine začneš s už postavenou kaplnkou. Táto kaplnka je špeciálny druh kostola. Každý hráč môže mať len jednu a je vždy postavená na začiatku hry v prvej dedine. Má taký istý vplyv, ako kostol na úrovni 1. Kaplnka sa nedá zničiť katapultami.

Ak stratíš dedinu s kaplnkou, môžeš si ju vystavať v ktorejkoľvek inej dedine. Budeš ju môcť vystavať za oveľa nižšiu cenu, ako sú náklady na kostol, pokiaľ ho nemáš v dedine.


Tip:
Na začiatku hry by si sa mal zamerať na dediny v tvojej provincii. Útočenie na iných hráčov, ktorí sú mimo tvojej provincie, bude mať za následok o 50% nižšiu bojovú silu. Je to síce veľká výhoda pri obrane, napr. ak na teba útočia veľkí hráči z iných provincií, na druhú stranu je o to ťažšie zabrať dedinu v inej provincii a potom ju ubrániť. Je preto dôležité tam rýchlo vystavať kostol, aby tvoje jednotky v provincii mali vieru.

Ďalšie fakty o kostole:
 • Kostol potrebuje veľa zásob jedla z farmy, takže ho nie je rozumné budovať v každej dedine. Čím vyššia je úroveň budovy, tým vyššia je bojová sila v provincii.
 • Kostol je zničený po prebraní dediny.
 • Kostol má väčšiu životnosť, ako ostatné budovy. Takže je veľmi dobre chránený proti katapultom.
Tip:
Neskoršie v hre sa môže stať, že jeden hráč alebo kmeň, vlastní všetky dediny v provincii. V takom prípade sa snaž zničiť ako prvé všetky nepriateľské kostoly, predtým, ako tam začneš dobývať dediny.


Špionáž

Pomocou špiónov získaš prístup k dôležitým informáciám o nepriateľských dedinách. Pre vyšpehovanie dediny potrebuješ mať krčmu a aspoň jedného špióna. Potom ho môžeš poslať na výzvednú misiu. Dostupné sú 3 rozličné možnosti:
1. Vyšpehovať budovy: Tvoji špióni sa budú snažiť zistiť, na akej úrovni sú budovy vo vybranej dedine.
2. Vyšpehovať jednotky: Tvoji špióni sa budú snažiť zistiť počty jednotiek, ktoré sú momentálne umiestnené vo vybranej dedine. K tomu je ešte malá šanca na zistenie, koľko nepriateľských jednotiek je práve umiestnených niekde inde alebo v pohybe.
3. Sabotáž: Dostupné len v prípade, ak si si vo svojej sieni rádov vybral "Cech zlodejov". Tvoji špióni sa budú vo vybranej dedine snažiť poškodiť náhodnú budovu. Úspešná sabotáž zníži úroveň budovy o jednu. Kaplnka a nemocnica sa nedajú poškodiť.

Vezmi prosím na vedomie, že na sabotáž musíš poslať minimálne 3 špiónov a najmenej 3 špióni zahynú, nezáleží od výsledku sabotáže (či bola úspešná alebo neúspešná).
Špióni putujú rozdielnou rýchlosťou v závislosti od ich misie. Keď sú vyslaní na sabotáž, putujú 4-krát pomalšie v porovnaní so špionážnou misiou.


Tip:
Sabotáž je efektívny spôsob, ako poškodiť veľmi dobre bránené dediny, keďže v nich môžeš zničiť farmu, kostol alebo hradby, aj bez použitia tvojich armád. Samozrejme, je na to potrebné mať veľa dedín s cechom zlodejov.
Ak si vystaval krčmu na úroveň 14 alebo vyskúmal "Domobranu" pomocou zlatých korún, obyvatelia v tvojej dedine sa mobilizujú, aby ochránili dedinu proti sabotážam. Sabotáže budú častejšie neúspešné, v porovnaní s dedinou, v ktorej nie je domobrana.

Nepriateľ si nevšimne tvojich špiónov, pokiaľ sú na ceste. Existuje dokonca šanca, že ich vôbec nemusí ani objaviť.
Spôsob, ako sa ubrániť proti špiónom, ktorí útočia na tvoju dedinu, je mať v nej vlastných špiónov. Dokážu odhaliť a poraziť prichádzajúcich nepriateľských špiónov. Nápomocná je taktiež kmeňová schopnosť Domáci agent.
Ak úspešne vyšpehuješ jednotky alebo dediny (zelená bodka v hláseniach), potom je najaktuálnejšie hlásenie zdieľané s tvojim kmeňom. Každý člen kmeňa môže nájsť odkaz na toto hlásenia v okne s informáciami o dedine.
Buď si vedomý toho, že pri obrane proti nepriateľskej špionáži môžu niektorí špehovia zahynúť. Nedostaneš o tom vždy hlásenie, takže z času na čas špiónov skontroluj, či sú stále na svojom mieste!
Na oklamanie nepriateľských špiónov môžeš využiť protiopatrenia. Je to pravdepodobnejšie, ako kompletné zničenie špiónov. Aby protiopatrenia mohli fungovať, potrebuješ mať v dedine aspoň jedného špióna. Dostupné sú 4 rôzne typy protiopatrení:

 • Maskovanie: Môžeš si nastaviť falošnú úroveň budovy, ktorú nepriateľskí špióni ohlásia svojmu pánovi. Napr. si môžeš nastaviť úroveň tvojho kostola na 0.
 • Zámena zbraní Vyber si dva typy jednotiek, ktoré si vymenia zbrane. Pomocou tohto triku môžeš schovať svojich šľachticov.
 • Makety: Vytvor si makety, aby si vytvoril dojem, že máš oveľa väčšiu armádu, ako v skutočnosti.
 • Výmena: Toto protiopatrenie donúti špióna, ktorý zlyhal pri špehovaní tvojej dediny, aby ti odovzdal špehovacie hlásenie z jeho vlastnej dediny.

Poznámka: Aby protiopatrenia mohli fungovať, potrebuješ mať v dedine aspoň jedného špióna. Protiopatrenia majú pri vyšpehovaní iba malú šancu na aktivovanie.

Príklad špehovacieho hlásenia - vyšpehovanie jednotiek


Paladin

Paladin ochraňuje tvoje dediny a môže viesť tvoje jednotky do boja. Každý hráč môže mať len jedného Paladina. Dá sa vyzbrojiť rôznymi zbraňami, ktoré pridajú tvojej armáde užitočné bonusy.


Pokročilé


Bojové modifikátory

Bojová sila nie je jediný faktor, ktorý určuje výsledok boja. Ten môžu výrazne ovplyvniť aj iné rozličné faktory, ktoré sa vzťahujú na útočníka a obrancu.

Príklad výpočtu útočného modifikátora, všetky hodnoty sú vyjadrené percentuálne: Útočný modifikátor = 100 * ((viera/100) * (morálka/100) * (100 + šťastie)/100) + dôstojníkova hodnota (10 s Veľmajstrom, 0 bez neho) + bonus kmeňovej schopnosti (0 bez použitia schopnosti, max. 10 pre schopnosť na úrovni 5)

Výslednú hodnotu útočného modifikátora môžeš vidieť v hlásení z boja. Ak naň prejdeš myškou, uvidíš zobrazené hodnoty v percentách. V tomto príklade by bol výpočet:

100 * (1 * 0.5* 1.04) + 10 + 10 = 72


Najnižšia možná hodnota útočného modifikátora je 11% a najvyššia je 147%.

Príklad výpočtu obranného modifikátora, všetky hodnoty sú vyjadrené percentuálne: Obranný modifikátor = 100 * (viera/100) * (100 + (5 * úroveň hradieb) / 100) * ((100 + nočný bonus)/100)

Najnižšia možná hodnota obranného modifikátora je 50% a najvyššia je 440%.

Pozrime sa teraz bližšie na jednotlivé faktory:Viera

Viera závisí od existencii kostola alebo kaplnky v provincii. Pre viac informácií si pozri článok Kaplnka/Kostol. Podporujúce jednotky majú vieru dediny, ktorú podporujú, sú nezávislé od viery v ich domovskej dedine.


Morálka

Morálka je ochrana pre nových hráčov. Vypočítava sa podľa bodov útočníka a obrancu. Väčšinou budeš útočiť so 100% morálkou, ale ak zaútočíš na hráča, ktorý je bodovo oveľa menší, ako ty, budeš mať k nej postih. Napr. ak je morálka tvojho protivníka 45%, tvoje jednotky naňho zaútočia len so 45% silou, ich normálnej bojovej sily. Ak menší hráč zaútočí na väčšieho, k útoku nezíska žiadny bonus. Maximálna morálka je 100%.

Čas môže byť taktiež faktorom pri výpočte morálky, keďže sa pri výpočte používa čas, kedy sa hráč pridal do sveta. Ak hráč s malým počtom bodov vo svete hraje už dlhšiu dobu, morálka sa mu postupne zvýši až na 50%, aj napriek malému počtu bodov.

Morálka ovplyvňuje bojovú silu, ktorú môžeš vidieť v okne útoku.

Šťastie

Šťastie je v každom boji úplne náhodný element. Tvoje šťastie môže byť v rozmedzí od -15% do +15% a vždy sa udáva z pohľadu útočníka. Ak útočíš s +15% šťastím, znamená to, že tvoja bojová sila je zvýšená o 15%.
Pre výpočet modifkátora, pripočítaš (šťastie) alebo odpočítaš (nešťastie) danú hodnotu od 100%.


Zásahové body

Za každý boj získaš zásahové body. Tie ti ukazujú, ako si bol úspešný ako útočník (útočné body) alebo ako obranca (obranné body).

Počet získaných zásahových bodov za zabitie jednotky záleží od toho, či si bol útočník alebo obranca, za každú jednotku však vždy získaš najmenej 1 zásahový bod.
Pozri si tabuľku pre viac informácií.


Jednotka
Útočné body
Obranné body
Spearman 4 1
Swordsman 5 2
Axe Fighter 1 4
Archer 2 5
Light Cavalry 5 13
Mounted Archer 6 12
Heavy Cavalry 23 15
Ram 12 10
Catapult 12 10
Paladin 40 20
Nobleman 200 200
Berserker 10 25
Trebuchet 25 0

Svoje zásahové body si môžeš porovnať s ostatnými hráčmi v rebríčku. Nájdeš tam stĺpce pre útočné, obranné a celkové zásahové body.


Dôstojníkov bonus

Ak so svojou armádou pošleš aj Veľmajstra, armáda bude mať o 10% vyššiu útočnú silu. Pre bojový modifikátor sa použije faktor 1.1. Ak nepošleš Veľmajstra, hodnota je 1.0.


Nočný bonus

Počas noci dostanú brániace jednotky bonus, aby sa hráčom mohlo lepšie spať. Keď príde útok počas aktívneho nočného bonusu, obranca získa dodatočný 100% bonus k obrane, čo znamená, že sa sila obrany zdvojnásobí. Počas zvyšku dňa je tento faktor 1. Ak má hráč v provincii kostol na úrovni 3 a hradby na úrovni 20, brániace jednotky budú počas noci bojovať s 440% bojovou silou.


Katapulty a baranidlá

Katapulty dokážu poškodiť a zničiť nepriateľské budovy. Pred začatím útoku s katapultami si môžeš v okne útoku vybrať budovu, na ktorú sa majú zamerať.

Vezmi na vedomie, že budovy majú rozdielnu životnosť. V niektorých sa dajú vyskúmať technológie, ktoré im ju dokážu ešte zvýšiť.

Akadémia, Sieň rádov a Kostol majú oveľa väčšiu životnosť, ako ostatné budovy.

Nasledujúce budovy sa nedajú zničiť pod úroveň 1: Hlavná budova, Farma, Sklad, Kaplnka. Nemocnica sa nemôže stať cieľom katapultov.

Baranidlo sa používa na ničenie nepriateľských hradieb. To sa behom boja udeje dvakrát. Prvý útok baranidlami sa vykoná pred začatím boja a ak je úspešný, zníži obranný bonus pre obrancu. Druhý sa udeje po boji, s baranidlami, ktoré ho prežili.

Ak tvoj kmeň využíva kmeňovú schopnosť "Železné hradby", hradby sa nedajú poškodiť pod nižšiu úroveň, ako je úroveň tejto schopnosti.


Dôstojníci

Dôstojníci dokážu do tvojej stratégie priniesť užitočné taktické výhody. Ak ich máš vo svojej službe, môžeš ich priradiť k armádam. Dajú sa zakúpiť v obchode alebo získať ako odmena z úloh, či z náleziska surovín.
Ak si priradil dôstojníkov do šablóny, automaticky sa v prípade ich dostupnosti pripoja do prednastavenej armády v šablóne. Ak nie sú dostupní, armáda začne pochodovať aj bez nich.
Poznámka: Pri rušení príkazu v ktorom sú dôstojníci sa ti ukáže vyskakovacie okno, ktoré ťa bude informovať o tom, že dôstojníci budú stratení po zrušení príkazu.Ikona
Názov
Popis
Schopnosť
Veľmajster
Veľmajster je perfektný vodca pre tvoje vojská. So svojimi skúsenosťami a prítomnosťou, dokáže zvýšiť bojovú silu armády, ktorú sprevádza a zvýšiť tak tvoju šancu na víťazstvo.
Zvýši bojovú silu útočiacej armády o 10%.
Majster koristi
Majster koristi a jeho verné mulice, pomáhajú pri svojom putovaní s víťaznou armádou, s odnášaním bojovej koristi do tvojej dediny.
Pri útoku na barbarskú dedinu zvýši kapacitu nosnosti armády o 50%. Taktiež zvýši rýchlosť jednotiek o 100% a poskytne 10% šancu na vylepšenie budovy, ktorá produkuje suroviny v prepadnutej barbarskej dedine.
Liečiteľ
Liečiteľ nasleduje tvoju útočnú armádu v nádeji na zachránu zopár šťastných duší. Po boji sa snaží nájsť na bojisku vojakov s ľahšími zraneniami, ktorých ošetrí a tým obnoví bojovú silu tvojej armády.
Zníži počet strát útočiacej armády o 10%.
Podvodník
Podvodník je prešibaná osoba, ktorá tvojmu nepriateľovi zámerne poskytuje nesprávne informácie o pohybe tvojho šľachtica. Nepriateľ bude vnímať tvoje útoky tak, ako keby bol medzi nimi šľachtic.
Spomalí celú útočiacu armádu na rýchlosť šľachtica.
Jazdecká hliadka
Maskovaná tieňmi stromov alebo zahalená kabátom noci, sprevádza jazdecká hliadka útočiacu armádu a zisťuje silu tej nepriateľskej. Útok sa uskutoční iba vtedy, ak je výhoda na útočníkovej strane.
Ak by bol dopadol úplnou porážkou, armáda, v ktorej je jazdecká hliadka, doňho vôbec nevstúpi. Namiesto toho sa vráti domov.
Taktik
Taktik je namiesto meča a štítu vyzbrojený znalosťami a múdrosťou. Študuje terén a geografiu krajiny, vďaka čomu pomôže podporujúcej armáde dostať sa rýchlejšie do cieľa.
Zvýši rýchlosť pohybu podporujúcej armády o 100%. Toto sa nesčítava s účinkom výskumu "Vynútený pochod" od Paladina. .


Barbarské dediny

Opustené dediny sa dajú jednoducho identifikovať na mape, sú pomenované ako "Dedina barbarov". Medzi dedinami, ktoré vlastnia hráči, tými opustenými a barbarskými dedinami, nie je žiadny rozdiel. Morálka je pre barbarské dediny vždy 100%. Dajú sa dobyť, ako ktorákoľvek iná dedina. Aj keď nemajú žiadneho majiteľa, rastú až do určitej veľkosti.
Keď hráč zmaže svoj účet, jeho dedina sa po čase premení na dedinu barbarov. Niekedy sa v barbarských dedinách nachádzajú jednotky, ktoré predtým patrili nejakému hráčovi.
Dobývanie dedín


Prebranie inej dediny

Na prebranie inej dediny potrebuješ mať šľachtica a s ním zaútočiť na svoj cieľ. Ak je útok úspešný, šľachtic zníži oddanosť v danej dedine. Základná oddanosť je 100 a každý útok šľachticom ju zníži o 20-35 bodov. Nemá zmysel posielať v jednom útoku viacerých šľachticov. Na prebranie dediny do tvojho vlastníctva musí oddanosť klesnúť pod hodnotu 0. Na to väčšinou stačí 4 alebo 5 útokov, vo vzácnych prípadoch len 3.
Vždy by si so šľachticom mal poslať nejaké vojsko, lebo ak by išiel sám, môže sa stať, že zahynie na základnej obrane dediny.
Akonáhle sa šľachticovi podarí znížiť oddanosť pod 0, prevezme nad dedinou kontrolu a stane sa jej novým vládcom v tvojich službách. Potom sa už nedá použiť na ďalší útok. Jednotky, ktoré sprevádzali šľachtica, zostanú v novej dedine ako podpora.Verbovanie šľachtica

Pre naverbovanie šľachtica musíš mať najprv postavenú Akadémiu. Jej výstavba sa odomkne po vylepšení Hlavnej budovy na úroveň 20. Taktiež budeš potrebovať suroviny a zásoby jedla, ktoré ti poskytne farma.
Počet šľachticov záleží od počtu vyrazených zlatých mincí. Tieto mince sú uskladnené v akadémii. Zlaté mince sa nespotrebujú a nestratia, aj keď stratíš šľachtica alebo dedinu. Platia globálne a nemusia byť presúvané do iných dedín.
Čím viac dedín dobyješ, tým viac budeš potrebovať vyraziť zlatých mincí pre získanie nového šľachtica.
Tip:
Neskoršie v hre je užitočné mať "Cech zlodejov" v dedinách, ktoré sú zamerané na razenie zlatých mincí, nakoľko tento cech znižuje cenu pre zlatú mincu.


Oddanosť

Oddanosť dediny zobrazuje, ako blízko je dedina k zmene vlastníctva. Zvyčajne býva 100, pričom sa v takom prípade nezobrazuje. Akonáhle sa však na dedinu zaútočí so šľachticom, oddanosť sa zníži s každým takým úspešným útokom o 20-35 bodov. Oddanosť v dedine sa obnovuje 1 bod za hodinu, záleží to však aj od nastavenia herného sveta. Napr. ak by bola vo svete nastavená rýchlosť 2, oddanosť by sa zvyšovala 2 body za hodinu.

Keď oddanosť klesne pod hodnotu 0, dedina je obsadená útočníkom a oddanosť sa zvýši na 25.

Ak sa ti podarí znížiť oddanosť presne na 0, dedinu nezaberieš, ale aspoň za to získaš pekný úspech.Dobytie iným hráčom

Stratiť dedinu je samozrejme veľmi nepríjemné, ale určite to nie je dôvod na úplný koniec. Presunieš sa do novej dediny na okraji mapy, kde budeš v blízkosti iných hráčov, ktorí majú taktiež nové dediny. Budeš mať preto šancu na rast na danej strane sveta.

Požiadaj svoj kmeň o pomoc, nech ti pošlú suroviny a jednotky na podporu, aby si mohol dedinu rýchlo vystavať.Výber jazyka